Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTEL „ASLAN” EWA SITARZ, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. KS. W. SOJKI 1.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@hotel.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych –
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmiot uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, może skutkować  odmową realizacji usługi/umowy